PILEĆA SUPA SA REZANCIMA: Veoma ukusna, ali i veoma ljekovitaNaše bake su bile u pravu kada su insistirale da jedemo pileću supu. Osim što je veoma ukusna, supa ima izrazito ljekovita svojstva. Evo kako je pripremiti!

Sastojci:

  • 1,5 kg pi­le­ćih le­đa,
  • 2,5 li­tra vo­de,
  • 3 koc­ke za su­pu,
  • ka­ši­či­ca suhvog za­či­na,
  • na vrh no­ža ša­fra­na,
  • 70-80 g tan­kih osu­še­nih re­za­na­ca za su­pu,
  • mlje­ve­ni bi­ber,
  • so,
  • per­ši­nov list
Do­da­tak:
  • is­pr­že­ne koc­ki­ce hlje­ba ili pr­že­ne okru­gli­ce
Priprema:

U lo­nac sta­vi­ti od ma­sno­će oči­šće­na i opra­na pi­le­ća le­đa, na­li­ti vo­du, sta­vi­ti na va­tru, pu­sti­ti da la­ga­no pro­vri pa po­klo­pljeno i na ti­hoj va­tri kuhva­ti 2-3 sa­ta.
Za­tim su­pu pro­ijce­di­ti i od­stra­ni­ti vi­šak ma­sno­će, pa po­no­vo sta­vi­ti na va­tru.
Kad pro­vri do­da­ti koc­ke za su­pu, su­hi za­čin, ša­fran i re­zan­ce.
Pro­kuhva­ti još 3-4 mi­nu­ta da re­zan­ci omek­ša­ju, po­bi­be­ri­ti, po po­tre­bi do­so­li­ti i po­su­ti sit­no sjec­ka­nim per­ši­no­vim li­stom.
Pri­li­kom slu­že­nja u su­pu sta­vi­ti is­pr­že­ne koc­ki­ce hlje­ba ili pr­že­ne okru­gli­ce.

Izvor: Yumama.com
Objavi komentar (0)
Noviji Stariji